Uitgaan van mogelijkheden, 2-daagse | dag2

Online via Zoom

Deze studiedag is geannuleerd! Dag 2 Doel Tijdens deze tweede dag  zal er een verdieping plaatsvinden n.a.v. het geleerde op dag 1 (18-11-2022) Met behulp van de theorie van Feuerstein kun je als ouder, leerkracht of begeleider je eigen denkwijze en handelen sturen zodat het kind met Downsyndroom zich kan Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag; ja dat kan

Online via Zoom

DEZE STUDIEDAG IS VOL. De volgende studiedag "Stimuleren van positief gedrag" staat gepland op 24-05-2023. Hiervoor kun je je nog wel aanmelden. Doel Positief gedrag stimuleren bij kinderen met Downsyndroom Inhoud In deze interactieve cursus staat het specifieke gedrag van kinderen met Downsyndroom centraal waarbij praktische handvatten worden aangereikt volgens Lees meer…

Voortgezet onderwijs op het vmbo/praktijkschool

Online via Zoom

Deze dag is geannuleerd Doel Vanuit een theoretisch kader praktische handvatten aangereikt krijgen om regulier onderwijs op de praktijkschool/VMBO mogelijk te maken Inhoud Aan bod komen: Educational partnership  tijdens het schooltraject Downsyndroom en regulier voortgezet onderwijs vanuit de praktijk bekeken Praktijkschool VMBO Integratieklas Loslaten diploma eis Ontwikkelingsgericht onderwijs Een leven Lees meer…

Maatwerk vanaf groep 4

Online via Zoom

Deze dag is geannuleerd Doel Ontwikkelen kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden in het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom op de reguliere basisschool vanaf groep 4 Inhoud Aangepaste leerlijn en doelen m.b.t.: (Stil)lezen Taal Rekenen Het belang van pre-teaching Zaakvakken Bewegingsonderwijs Zelfstandig werken Resultaat Mogelijkheden kunnen creëren om leerlingen Lees meer…

Dysfatische ontwikkeling, 2 daagse | dag2

Online via Zoom

Dag 2 Deze cursusdag is een verdieping op de cursusdag 1 die op 25-11-2022 is gegeven Doel Tijdens deze tweede dag wordt de kennis van de taal spraakproblematiek  van leerlingen met Downsyndroom gekoppeld aan de in te zetten pedagogisch didactische vaardigheden op school. Inhoud Aan bod komen: Het kind met Lees meer…

Seksualiteit en Downsyndroom

Online via Zoom

Doel Het aanreiken van diverse tools om seksualiteit bij jongeren met Downsyndroom besrpeekbaar te maken. Het versterken van de weerbaarheid van jongeren met Downsyndroom met betrekking tot intimiteit en seksualiteit Inhoud Socialisatie en taalgebruik als je wilt spreken over seksualiteit en intimiteit. De seksuele ontwikkeling van mensen met Downsyndroom Seksueel Lees meer…

De start van de jonge kleuter met Downsyndroom op de basisschool

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen van kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer een leerling met Downsyndroom aangemeld wordt op de basisschool Do’s and don’ts’ om motiverend onderwijs te geven aan de jonge kleuter met Downsyndroom in groep 1 Inhoud (Her)kennen van het belang van regulier onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom en Lees meer…