Leidraad Onderwijs

De leidraad Onderwijs is vernieuwd!

De leidraad is een ‘draaiboek’ voor een optimaal onderwijstraject gebaseerd op wetenschappelijke kennis over Downsyndroom en op ‘good practice’. De leidraad gaat in op het hele onderwijstraject: het loopt van de voorbereiding van peuters op het onderwijs tot aan onderwijsmogelijkheden voor volwassenen- en alles daar tussenin.

Interessant voor iedereen die goed onderwijs aan kinderen met downsyndroom belangrijk vindt.


Download de Leidraad Onderwijs.

Op de website van de SDS staan gratis presentaties van hoofdstukken uit de leidraad.

De volgende onderwerpen worden besproken:

 • Kenmerken Downsyndroom; medisch, lichaamsbouw en motoriek
 • Kenmerken Downsyndroom: spraak, taal en executieve functies
 • Ontwikkeling: schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden en vaardigheden in de omgang met andere kinderen.
 • Ontwikkeling: Gedrag
 • Hoe bereid je je kind voor op school?
 • Inclusie: Wat is dat?
 • Schoolkeuze
 • Praktische aspecten van regulier onderwijs
 • Praktische aspecten van regulier onderwijs: Wat vraagt het van school?
 • Maatwerk op de reguliere school: Kleuterperiode en zelfstandig leren werken
 • Maatwerk op de reguliere school: Schoolse vaardigheden
 • Maatwerk op de reguliere school: Sociale inclusie
 • Maatwerk op de reguliere school: Problemen
 • Regulier Voortgezet Onderwijs
 • Praktische aspecten Speciaal Onderwijs
 • Een leven lang leren

Bekijk de films op www.downsyndroom.nl/leidraad-onderwijs/