In’s and out’s rondom onderwijs aan kinderen met Downsyndroom

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen van basiskennis rondom onderwijs aan kinderen met Downsyndroom Inhoud Aan bod komen: Argumenten m.b.t. de keuze voor regulier of speciaal onderwijs Specifiek ontwikkelingsprofiel van kinderen met Downsyndroom Leerstrategieën die aansluiten bij dit ontwikkelingsprofiel Mogelijkheden om positief gedrag te stimuleren bij kinderen met Downsyndroom waarbij de respons maar reageer Lees meer…

De start van de jonge kleuter met Downsyndroom op de basisschool

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen van kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer een leerling met Downsyndroom aangemeld wordt op de basisschool Do’s and don’ts om motiverend onderwijs te geven aan de jonge kleuter met Downsyndroom in groep 1 Inhoud (Her)kennen van het belang van regulier onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom en Lees meer…

Echt meedoen in groep 2 ter voorbereiding op groep 3

Online via Zoom

Doel Aansluiten bij het specifieke ontwikkelingsprofiel van de leerling met Downsyndroom in groep 2 én 3 Pedagogisch - didactisch kunnen handelen op de kenmerkende leerstijl van leerlingen met Downsyndroom De kernbegrippen; maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie  kunnen herkennen en omschrijven Inhoud Educational partnership  tijdens het schooltraject Downsyndroom en onderwijs Lees meer…

Maatwerk vanaf groep 4

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden in het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom op de reguliere basisschool vanaf groep 4 Inhoud Aangepaste leerlijn en doelen m.b.t.: (Stil)lezen Taal Rekenen Het belang van pre-teaching Zaakvakken Bewegingsonderwijs Zelfstandig werken Resultaat Mogelijkheden kunnen creëren  om leerlingen  met Downsyndroom te begeleiden Lees meer…

Kind met Downsyndroom in het gezin

Online via Zoom

Let op! Dit is een middag cursus. Doel Binnen het gezin krijgen alle kinderen voldoende ruimte om te ontdekken,  worden gezien en  gehoord en zijn verbonden met elkaar. Inhoud Hoe  ervaar je  het steeds grotere verschil in ontwikkeling met (jongere ) broers en zussen en welke stappen zet je om Lees meer…

Uitgaan van mogelijkheden, 2-daagse | dag1

Online via Zoom

Dag 1 Doel Het sturen van je eigen denkwijze en handelen m.b.v. de theorie van Feuerstein zodat het kind met Downsyndroom zich kan blijven ontwikkelen Herkennen van de denkvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren Stimuleren en ontwikkelen van de denkvaardigheden (cognitieve functies) zowel bij jonge als oudere kinderen Lees meer…

Dysfatische ontwikkeling, 2-daagse | dag1

Online via Zoom

Dag 1 Doel Kennis van de complexe spraak- taalontwikkeling bij kinderen met Downsyndroom Kennis van de rol van taal op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling Inhoud Aan bod komen: De voornaamste kernmerken van de spraak- taalontwikkeling van kinderen met het syndroom van Down Rol die de taal heeft binnen de Lees meer…

Uitgaan van mogelijkheden, 2-daagse | dag2

Online via Zoom

Dag 2 Doel Tijdens deze tweede dag  zal er een verdieping plaatsvinden n.a.v. het geleerde op dag 1 (18-11-2022) Met behulp van de theorie van Feuerstein kun je als ouder, leerkracht of begeleider je eigen denkwijze en handelen sturen zodat het kind met Downsyndroom zich kan blijven ontwikkelen Inhoud Aan Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag; ja dat kan

Online via Zoom

Doel Positief gedrag stimuleren bij kinderen met Downsyndroom Inhoud In deze interactieve cursus staat het specifieke gedrag van kinderen met Downsyndroom centraal waarbij praktische handvatten worden aangereikt volgens de methode David S. Stein Resultaat Je kent de basisprincipes van gedrag vanuit de leertheorie Je weet waarom mensen met Downsyndroom gedrag Lees meer…

Voortgezet onderwijs op het vmbo/praktijkschool

Online via Zoom

Doel Vanuit een theoretisch kader praktische handvatten aangereikt krijgen om regulier onderwijs op de praktijkschool/VMBO mogelijk te maken Inhoud Aan bod komen: Educational partnership  tijdens het schooltraject Downsyndroom en regulier voortgezet onderwijs vanuit de praktijk bekeken Praktijkschool VMBO Integratieklas Loslaten diploma eis Ontwikkelingsgericht onderwijs Een leven lang leren Resultaat Je Lees meer…

Maatwerk vanaf groep 4

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden in het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom op de reguliere basisschool vanaf groep 4 Inhoud Aangepaste leerlijn en doelen m.b.t.: (Stil)lezen Taal Rekenen Het belang van pre-teaching Zaakvakken Bewegingsonderwijs Zelfstandig werken Resultaat Mogelijkheden kunnen creëren om leerlingen met Downsyndroom te begeleiden Lees meer…

Dysfatische ontwikkeling, 2 daagse | dag2

Online via Zoom

Dag 2 Deze cursusdag is een verdieping op de cursusdag 1 die op 25-11-2022 is gegeven Doel Tijdens deze tweede dag wordt de kennis van de taal spraakproblematiek  van leerlingen met Downsyndroom gekoppeld aan de in te zetten pedagogisch didactische vaardigheden op school. Inhoud Aan bod komen: Het kind met Lees meer…