Studiedagen op maat

Naast het uitgebreide cursusprogramma bieden wij ook studiedagen op maat aan, digitaal of op locatie. Zo hebben we de afgelopen jaren basisscholen, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en VMBO scholen geïnformeerd over diverse onderwerpen m.b.t. onderwijs aan leerlingen met downsyndroom.

Soms met een specifieke vraag rondom een leerling, gedrag of leren lezen en rekenen maar ook in algemenere zin rondom bijvoorbeeld inclusie van leerlingen met downsyndroom.

Heeft u een specifieke vraag of wilt u uw gehele team informeren? We maken graag een passend aanbod voor u.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Stichting Downsyndroom

Mail: info@downsyndroom.nl

Telefoon:  0522-281337