Ouder Expertise

Een belangrijk onderdeel van de Down Academy is het vergroten van de kracht van ouders met een kind met downsyndroom in de basisschoolleeftijd door:

  • Ouders helpen vroegtijdig na te denken over het in te zetten schooltraject door bijvoorbeeld informatieavonden i.s.m. de SDS kernen of op individuele aanvraag
  • Ouders te informeren over de wet en regelgeving
  • Ouders fysiek te ondersteunen door het inzetten van een ouder expert
  • Tijdens keuze proces regulier of speciaal
  • Tijdens aanmelding door gezamenlijke voorbereiding en eventueel mee te gaan op het gesprek

Voor ouders door ouders

Hebt u voor uw kind met downsyndroom een keuze gemaakt voor regulier onderwijs en hebt u hier vragen over met betrekking tot de aanmelding of de in te zetten begeleiding op school? De Down Academy kan u wellicht in dit proces helpen.

Het is niet altijd gemakkelijk om als ouder én school op de hoogte te zijn van alle mogelijkheden die er zijn om onderwijs voor een kind met downsyndroom op de basisschool mogelijk te maken. De school, het samenwerkingsverband en de gemeente waar u woont zijn allen verantwoordelijk om goed passend onderwijs te regelen én te financieren. Dit roept bij ouders veel vragen op. De Down Academy kan u in dit traject ondersteunen. Dit doet zij o.a. door telefonisch een luisterend oor te bieden, informatie te verstrekken over alle mogelijkheden die er zijn en als het nodig is om mee te gaan naar het eerste kennismakingsgesprek op school.

Door te bellen met uw vragen naar de SDS kunt u doorverwezen worden naar één van de twee nieuw aangestelde ouderexperts.  Zij kunnen zowel vanuit hun professionele expertise als mede vanuit hun rol als ouder van een kind met downsyndroom u wellicht verder helpen in dit proces.

Binnen de Down Academy zijn er momenteel 2 ouder-experts actief: Sebastiaan Leeftink en Desiré de Wild. In de laatste Down+Up stelden zij zich voor. Lees hier het artikel.

Vragen of hulp nodig? Bel de Down Academy : 0522 – 281337