Uitgaan van mogelijkheden, 2-daagse | dag2

Online via Zoom

Deze studiedag is geannuleerd! Dag 2 Doel Tijdens deze tweede dag  zal er een verdieping plaatsvinden n.a.v. het geleerde op dag 1 (18-11-2022) Met behulp van de theorie van Feuerstein kun je als ouder, leerkracht of begeleider je eigen denkwijze en handelen sturen zodat het kind met Downsyndroom zich kan Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag; ja dat kan

Online via Zoom

Doel Positief gedrag stimuleren bij kinderen met Downsyndroom Inhoud In deze interactieve cursus staat het specifieke gedrag van kinderen met Downsyndroom centraal waarbij praktische handvatten worden aangereikt volgens de methode David S. Stein Resultaat Je kent de basisprincipes van gedrag vanuit de leertheorie Je weet waarom mensen met Downsyndroom gedrag Lees meer…

Voortgezet onderwijs op het vmbo/praktijkschool

Online via Zoom

Doel Vanuit een theoretisch kader praktische handvatten aangereikt krijgen om regulier onderwijs op de praktijkschool/VMBO mogelijk te maken Inhoud Aan bod komen: Educational partnership  tijdens het schooltraject Downsyndroom en regulier voortgezet onderwijs vanuit de praktijk bekeken Praktijkschool VMBO Integratieklas Loslaten diploma eis Ontwikkelingsgericht onderwijs Een leven lang leren Resultaat Je Lees meer…

Maatwerk vanaf groep 4

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden in het onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom op de reguliere basisschool vanaf groep 4 Inhoud Aangepaste leerlijn en doelen m.b.t.: (Stil)lezen Taal Rekenen Het belang van pre-teaching Zaakvakken Bewegingsonderwijs Zelfstandig werken Resultaat Mogelijkheden kunnen creëren om leerlingen met Downsyndroom te begeleiden Lees meer…

Dysfatische ontwikkeling, 2 daagse | dag2

Online via Zoom

Dag 2 Deze cursusdag is een verdieping op de cursusdag 1 die op 25-11-2022 is gegeven Doel Tijdens deze tweede dag wordt de kennis van de taal spraakproblematiek  van leerlingen met Downsyndroom gekoppeld aan de in te zetten pedagogisch didactische vaardigheden op school. Inhoud Aan bod komen: Het kind met Lees meer…

Seksualiteit en Downsyndroom

Online via Zoom

Doel Het bespreekbaar maken van seksualiteit bij jongeren met Downsyndroom en tools hierbij aangereikt krijgen. Inhoud Socialisatie en taalgebruik als je wilt spreken over seksualiteit en intimiteit. De seksuele ontwikkeling van mensen met Downsyndroom Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Specifiek voorlichtingsmateriaal voor cliënten. “Seks is meer…ganzenbord van O’lein Resultaat Je kunt het Lees meer…

De start van de jonge kleuter met Downsyndroom op de basisschool

Online via Zoom

Doel Ontwikkelen van kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer een leerling met Downsyndroom aangemeld wordt op de basisschool Do’s and don’ts’ om motiverend onderwijs te geven aan de jonge kleuter met Downsyndroom in groep 1 Inhoud (Her)kennen van het belang van regulier onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom en Lees meer…

Early Intervention

Online via Zoom

Doel Toelichten van het begrip Early Intervention Verdieping van de mogelijkheden van het programma Early Intervention om de ontwikkeling van (jonge) kinderen met Downsyndroom te stimuleren Inhoud Aan bod komen: Waarom is Early Intervention belangrijk voor kinderen met Downsyndroom Hoe werk je met het programma? Hoe motiveer je je kind? Lees meer…

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Online via Zoom

Doel Kennis hebben van het belang van het stimuleren van kinderen met Downsyndroom op zowel cognitief als sociaal gebied waarbij een krachtige leeromgeving een eerste vereiste is. Inhoud Aan bod komen: Kennismaking met de leerling met Downsyndroom De taalproblematiek van leerlingen met Downsyndroom Invloed van de vertraagde taal-spraakontwikkeling op: De Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag; ja dat kan

Online via Zoom

Doel Positief gedrag stimuleren bij kinderen met Downsyndroom Inhoud In deze interactieve cursus staat het specifieke gedrag van kinderen met Downsyndroom centraal waarbij praktische handvatten worden aangereikt volgens de methode David S. Stein Resultaat Je kent de basisprincipes van gedrag vanuit de leertheorie Je weet waarom mensen met Downsyndroom gedrag Lees meer…

Echt meedoen in groep 2 ter voorbereiding op groep 3

Online via Zoom

Doel Aansluiten bij het specifieke ontwikkelingsprofiel van de leerling met Downsyndroom in groep 2 én 3 Pedagogisch -didactisch kunnen handelen op de kenmerkende leerstijl van leerlingen met Downsyndroom De kernbegrippen maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie  kunnen herkennen en omschrijven Inhoud Educational partnership tijdens het schooltraject Downsyndroom en onderwijs in Lees meer…

Volgend jaar een kind met down in de klas

Online via Zoom

Doel Aanreiken van een aantal pedagogisch-didactische vaardigheden waarbij rekening wordt gehouden met het specifieke ontwikkelingsprofiel en de daaruit voortvloeiende kenmerkende leerstijl van leerlingen met Downsyndroom binnen het basisonderwijs Inhoud het belang van het werken vanuit een inclusieve visie het specifieke ontwikkelingsprofiel en de kenmerkende leerstijl de taalspraakproblematiek en de mogelijkheid Lees meer…