Een goede voorbereiding in groep 2 om succesvol mee te doen in groep 3

Deze studiedag zal volgend jaar op 22 april 2022 op locatie worden gegeven Doel: Je leert in deze interactieve cursus aan te sluiten bij het specifieke ontwikkelingsprofiel van de leerling met downsyndroom in groep 2 én 3 en de daarbij behorende kenmerkende leerstijl waarbij maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie Lees meer…

Wet en regelgeving; hoe vind ik mijn weg?

Doel: In cursus leer je met welke zorgwet je te maken kunt krijgen als je zorg en/of ondersteuning nodig hebt en wat een persoonsgebonden budget (PGB) dan te bieden heeft. Inhoud: Aan bod komen: De 4 wetten die een PGB mogelijk maakt Het verschil tussen PGB vanuit de gemeente als Lees meer…

Dag 1: Stimuleren van de cognitieve vaardigheden

Doel: Met behulp van de theorie van Feuerstein kun je als ouder, leerkracht of begeleider je eigen denkwijze en handelen sturen zodat het kind met downsyndroom zich kan blijven ontwikkelen. Tijdens deze tweedaagse cursus zal ingegaan worden op de denkvaardigheden die je nodig hebt om te kunnen leren. Hoe kun Lees meer…

Dag 1 : Dysfatische ontwikkeling

Doel: Tijdens de cursus staat de spraak- taalontwikkeling bij kinderen met het syndroom van down centraal. De cursus geeft inzicht in de spraak- taalontwikkeling en de rol van taal op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.  Inhoud: Tijdens deze eerste dag staan de voornaamste kernmerken van de spraak- taalontwikkeling van kinderen Lees meer…

Dag 2: Stimuleren van de cognitieve vaardigheden

Doel: Met behulp van de theorie van Feuerstein kun je als ouder, leerkracht of begeleider je eigen denkwijze en handelen sturen zodat het kind met downsyndroom zich kan blijven ontwikkelen. Tijdens deze tweede dag zal er een verdieping plaatsvinden n.a.v. het geleerde op dag 1 (19 november 2021). Inhoud: Aan Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag; Ja dat kan!

Deze studiedag zal volgend jaar op 20 mei 2022 op locatie worden gegeven Doel: Positief gedrag stimuleren bij kinderen met downsyndroom. Inhoud: In deze interactieve cursus staat het specifieke gedrag van kinderen met downsyndroom centraal waarbij praktische handvatten worden aangereikt volgens de methode David S. Stein. Resultaat : Je kent Lees meer…

(Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Doel: Kennis hebben van het belang van het stimuleren van kinderen met downsyndroom op zowel cognitief als sociaal gebied waarbij een krachtige leeromgeving een eerste vereiste is. Inhoud: Aan bod komen: Kennismaking met de leerling met downsyndroom De taalproblematiek van leerlingen met downsyndroom Invloed van de vertraagde taal-spraakontwikkeling op: De Lees meer…

De leerling met downsyndroom op het VMBO/Praktijkschool

Doel: Vanuit een theoretisch kader praktische handvatten aangereikt krijgen om regulier onderwijs op de praktijkschool/VMBO voor leerlingen met downsyndroom mogelijk te maken. Inhoud: Aan bod komen: Educational partnership tijdens het schooltraject Downsyndroom en regulier voortgezet onderwijs vanuit de praktijk bekeken Praktijkschool VMBO Integratieklas Loslaten diploma eis Een leven lang leren Lees meer…

Maatwerk vanaf groep 4

Doel: Tijdens deze cursus ontwikkel je kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden in het onderwijs aan leerlingen met downsyndroom op de reguliere basisschool vanaf groep 4. Inhoud: Aangepaste leerlijn en doelen m.b.t.: (Stil)lezen Taal Rekenen Het belang van pre-teaching Zaakvakken Bewegingsonderwijs Zelfstandig werken Resultaat : Je ziet voldoende mogelijkheden Lees meer…

Dag 2: Dysfatische ontwikkeling

Deze cursusdag is een verdieping op cursusdag 1 die op 10 december 2021`heeft plaatsgevonden Doel: Tijdens deze tweede dag ontwikkel je kennis van de taal spraakproblematiek van leerlingen met downsyndroom gekoppeld aan de in te zetten pedagogisch didactische vaardigheden op school.  Inhoud: Op deze tweede dag wordt er gekeken naar Lees meer…

Seksualiteit en downsyndroom

Doel: Door het aanreiken van specifieke tools seksualiteit bij jongeren met downsyndroom bespreekbaar maken. Inhoud: Socialisatie en taalgebruik als je wilt spreken over seksualiteit en intimiteit De seksuele ontwikkeling van mensen met downsyndroom Seksueel grensoverschrijdend gedrag Specifiek voorlichtingsmateriaal voor cliënten “ Seks is meer…ganzenbord van O’lein   Resultaat : Je kunt Lees meer…

De start van de jonge kleuter met downsyndroom op de basisschool

OP LOCATIE! Doel: Tijdens deze cursus ontwikkel je kennis en vaardigheden die ingezet kunnen worden wanneer een leerling met downsyndroom aangemeld wordt op de basisschool  en tevens de do’s and don’ts’ om motiverend onderwijs te geven aan de jonge kleuter met downsyndroom in groep 1. Inhoud: Je leert het belang Lees meer…