Studiedagen ONLINE

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom corona is unaniem besloten om ons trainingsaanbod vanaf nu tot nadere order digitaal aan te bieden. Het volledige studiedagenprogramma zal online plaats gaan vinden. De werkvormen worden aangepast, aan de online setting. Dat betekent dat we zorgen voor meer afwisseling, digitale werkvormen om elkaar te Lees meer…

Digitale studiedagen

De eerste 2 studiedagen van dit schooljaar zijn erg goed gegaan. Door de corona-maatregelen verlopen de studiedagen iets anders dan andere jaren. We zitten nog steeds in het vertrouwde BCN in Utrecht. Met de nodige maatregelen zoals kleinere groepen en lunch in de zaal kunnen we de studiedagen veilig blijven Lees meer…

Studiedagen lopen goed

De aanmeldingen voor de studiedagen stromen binnen. Zoals verwacht is de studiedag voor de jonge kleuter erg populair. Hiervoor is zojuist een wachtlijst ingesteld. Ivm de nu geldende corona-maatregelen kunnen we maar maximaal 15 deelnemers per zaal hebben. Bij voldoende animo zullen we op dezelfde dag een extra zaal huren Lees meer…