Studiedagen

In navolging van afgelopen schooljaar is er wederom een mooi studiedagenprogramma ontwikkeld waar hopelijk iedereen kennis kan opdoen die voor zijn of haar kind/leerling met downsyndroom relevant is. We kijken uit om u op één dezer dagen te ontmoeten.

Corona

Zoals het er nu naar uitziet zullen de cursussen onder de zelfde condities plaatsvinden zoals u dat van ons gewend bent.De 1,5 meter regel dwingt ons te werken met kleine groepen. Dit houdt in dat we maar 15 deelnemers per studiedag kunnen toelaten. Daarna wordt een wachtlijst ingesteld. Als er voldoende mensen op de wachtlijst staan dan zullen we op dezelfde dag in een andere zaal de studiedag nogmaals aanbieden. Heeft u een plek op de wachtlijst hou dan in ieder geval de datum even vrij. Pas als u definitief geplaatst bent zullen we een factuur versturen.

Wij zijn ons op dit moment  aan het oriënteren op de digitale mogelijkheden die de afgelopen tijd in het onderwijs plaats hebben gevonden en wellicht zullen wij hier voor de studiedagen in de toekomst ook meer gebruik van gaan maken. Natuurlijk zullen wij u hier tijdig over informeren.

Op vrijdag 18 september vindt de aftrap van het studiedagenprogramma van de Down Academy plaats met de dag over “ins & outs” rondom onderwijs aan kinderen met downsyndroom door Gert de Graaf onderwijsmedewerker van de SDS, en Regina Lamberts directeur van de SDS.

Vrijdag 25 september staat de populaire studiedag rondom de jonge kleuter op de basisschool centraal. Hilde de Haan onderwijsspecialist van de voormalige VIM en thans werkzaam voor de SDS zal ingaan op de specifieke ontwikkeling van de jonge kleuter met downsyndroom. Daarnaast zal Nicoline Koppelaer, intern Begeleider bij Basisschool Willem van Oranje & Graaf Jan van Montfoortschool uit Woerden met praktijkvoorbeelden deze dag ondersteunen. Er is een wachtlijst van afgelopen jaar vandaar dat wij deze dag in het voorjaar 2021 ook nog een keer zullen aanbieden.

Direct na de herfstvakantie vindt op vrijdag 30 oktober de studiedag “meedoen in de onderbouw, op naar groep 3” plaats.  Naast een inleiding o.a. over het specifieke ontwikkelingsprofiel van leerlingen met downsyndroom en de daaruit voortvloeiende kenmerkende leerstijl door Regina Lamberts en Hilde de Haan, zal een afvaardiging van Huppetee  (www.huppeteam.nl ) een presentatie verzorgen over het begeleiden van kleuters met downsyndroom. Maatwerk, uitgaan van mogelijkheden en inclusie zijn hierbij belangrijke kernwoorden.

Nieuw dit jaar is de studiedag rondom wet en regelgeving op vrijdag 6 november. José Smits en Jacqueline Schoonheim van het Steunpunt Onderwijs van Het Gehandicapte kind zullen deze dag hopelijk een antwoord weten op al uw vragen rondom financiering van extra begeleiding in het onderwijs etc. etc.

De studiedag rondom het (V)SO van 27 maart j.l. is verplaatst naar vrijdag 20 november. Anneke Huiskamp  directeur van de Daniel de Brouwerschool uit Wilp  die voor de vijfde keer het predicaat Excellente school heeft gekregen en Emily Veerman ambulant begeleider Plateau Openbaar Onderwijs Assen en tevens trainer Begeleid Ontdekkend Leren (BOL) zullen deze dag voor u invullen.

Tot slot zal Klazien Steen-Jansen vanuit de samenwerkende Feuersteintrainers Denksterk www.denksterk.nl een studiedag verzorgen op vrijdag 27 november over denkvaardigheden die je nodig hebt om tot leren te komen.

Alle dagen zullen plaats van 9.30 uur tot 15.30 uur  in BCN Utrecht tenzij anders vermeld op de website.

Kijk hier voor het hele programma 2020-2021