Studiedagen

In navolging van afgelopen schooljaar is er wederom een mooi studiedagenprogramma ontwikkeld waar hopelijk iedereen kennis kan opdoen die voor zijn of haar kind/leerling met downsyndroom relevant is. We kijken uit om u op één dezer dagen te ontmoeten.

De eerste drie studiedagen van dit schooljaar zijn reeds volgeboekt.! De studiedag rondom de jonge kleuter zal voor de tweede keer plaats vinden volgend jaar op 26 maart 2021.

Wet & regelgeving

Op vrijdag 6 november vindt een studiedag plaats rondom de mogelijkheden die een PGB biedt bij begeleiding van een kind met downsyndroom in het algemeen en binnen het onderwijs in het bijzonder. Mieke Westmeijer, voorlichter van belangenvereniging Per Saldo –   dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget,(pgb) zal deze dag op een inzichtelijke manier hopelijk al uw ingewikkelde vragen rondom het PGB weten te beantwoorden. Daarnaast zullen José Smits en Jacqueline Schoonheim van het Steunpunt Onderwijs van Het Gehandicapte kind deze dag u meenemen in de wet- en regelgeving in het onderwijs aan kinderen met downsyndroom op de basisschool.
>> meer informatie

(Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Vrijdag 20 november zullen Anneke Huiskamp, directeur van de Daniel de Brouwerschool uit Wilp, die voor de vijfde keer het predicaat Excellente school heeft gekregen en Emily Veerman, ambulant begeleider Plateau Openbaar Onderwijs Assen en tevens trainer van Begeleid Ontdekkend Leren, een studiedag verzorgen over onderwijs aan leerlingen op het (voortgezet) speciaal onderwijs.
>> meer informatie

Uitgaan van mogelijkheden

Klazien Steen-Jansen zal op vrijdag 27 november vanuit de samenwerkende Feuersteintrainers stilstaan bij de denkvaardigheden die je nodig hebt om tot leren te komen. Hoe kun je nu als leerkracht of ouder deze vaardigheden (cognitieve functies) bij zowel jonge als oudere kinderen stimuleren en ontwikkelen? Een dag bij uitstek bedoeld voor een ieder die dagelijks te maken heeft met het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen met downsyndroom in alle leeftijdscategorieën   Deze studiedag is dan ook bedoeld voor begeleiders van zowel jonge als oudere kinderen.
>> meer informatie

Alle dagen zullen plaats van 9.30 uur tot 15.30 uur in BCN Daltonlaan Utrecht tenzij anders vermeld op de website.

Corona

Zoals het er nu naar uitziet zullen de cursussen onder de zelfde condities plaatsvinden zoals u dat van ons gewend bent. De 1,5 meter regel dwingt ons te werken met kleine groepen. Dit houdt in dat we maar 15 deelnemers per studiedag kunnen toelaten. Daarna wordt een wachtlijst ingesteld. Als er voldoende mensen op de wachtlijst staan dan zullen we op dezelfde dag in een andere zaal de studiedag nogmaals aanbieden. Heeft u een plek op de wachtlijst hou dan in ieder geval de datum even vrij. Pas als u definitief geplaatst bent zullen we een factuur versturen.