Dysfatische ontwikkeling – De basis

Woordvindproblemen, formuleringsproblemen, zwakke informatieverwerking en op-commando problemen zijn zeer herkenbaar in de communicatie met kinderen met downsyndroom Marieke Houtman van logopediepraktijk Buma Houtman heeft 10 jaar geleden de logopediepraktijk van Jettie Buma overgenomen en is gespecialiseerd in de dysfatische ontwikkelingsproblematiek van kinderen met downsyndroom. Lees hier meer over de aanpak Lees meer…

Seksualiteit

Als ouder en professional wilt u uw kind of leerling zo goed mogelijk opvoeden. Daar hoort seksuele voorlichting ook bij. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, maakt u uw kind weerbaarder. Maar wat als u het zelf lastig vindt om dit thema te bespreken? Of als u niet zo goed weet, Lees meer…

De jonge kleuter met downsyndroom

BCN Daltonlaan Utrecht

De centrale vraag op de studiedag van de jonge kleuter is hoe de kleuter met downsyndroom zo veel mogelijk tot volledige ontplooiing kan komen op de basisschool en welke taken hierin zijn weggelegd voor ouders, leerkrachten en begeleiding. Een uiterst zinvolle en leerzame dag voor een ieder die aan het Lees meer…

Echt meedoen in groep 2; op naar groep 3

Wegens succes bieden wij voor de tweede keer dit schooljaar de cursus rondom  “Echt meedoen in groep 2  op naar groep 3” plaats. Ervaring leert dat in deze periode leerkrachten van groep 2 een afweging gaan maken om de leerling met downsyndroom wel of niet door te laten stromen naar Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag; ja dat kan!

Mensen met downsyndroom vertonen vaak gedrag dat ons vaak voor uitdagingen stelt. Het is belangrijk om te realiseren dat kinderen met downsyndroom “moeilijk gedrag” blijven vertonen als er door de omgeving niet adequaat op wordt gereageerd. Hoe moet je reageren wanneer je kind met downsyndroom telkens wegrent? Wat doe je Lees meer…

Uitgaan van mogelijkheden – de Verdieping

Eind november waren de deelnemers van de cursus rondom mediërend leren er merendeels van overtuigd dat een tweede dag rondom dit onderwerp voor meer verdieping en handvatten zou zorgen. Klazien Steen en Saskia Ruven hebben aangegeven dat zij een “verdiepende dag” willen geven voor allen die op 27 november 2020 Lees meer…

Een kind met downsyndroom in de klas

BCN Daltonlaan Utrecht

Deze dag is bedoeld voor iedereen die in het schooljaar 2020-2021 een kind met downsyndroom in de klas krijgt en niet tot nauwelijks ervaring heeft met downsyndroom. Aan de hand van de aangemelde deelnemers zal het programma in april/mei vormgegeven worden zodat we kunnen aansluiten bij de specifieke vragen van Lees meer…