Echt meedoen in de onderbouw: op naar groep 3

BCN Daltonlaan Utrecht

Direct na de herfstvakantie vindt op vrijdag 30 oktober de studiedag “meedoen in de onderbouw, op naar groep 3” plaats.  Naast een inleiding o.a. over het specifieke ontwikkelingsprofiel van leerlingen met downsyndroom en de daaruit voortvloeiende kenmerkende leerstijl door Regina Lamberts en Hilde de Haan, zal een afvaardiging van Huppetee  Lees meer…

Wet en regelgeving in het onderwijs

BCN Daltonlaan Utrecht

Wet en regelgeving rondom onderwijs aan kinderen met downsyndroom en alle mogelijkheden die het inzetten van PGB met zich mee brengt op school maar ook daarbuiten. Een unieke studiedag  De ervaring van de afgelopen  SDS/VIM studiedagen leert dat veel mensen niet duidelijk weten welke ondersteuning ingezet kan worden op school, Lees meer…

(Voortgezet) Speciaal onderwijs

Hoewel in ons land op dit moment zo’n 55 % van de leerlingen met downsyndroom start op de reguliere basisschool wordt gedurende dit traject een groot aantal vroegtijdig doorverwezen naar het (V)SO. Een enkeling daargelaten volgt uiteindelijk vrijwel iedereen voortgezet onderwijs op het VSO. Wetenschappelijk onderzoek vanuit zowel binnen-als buitenland Lees meer…

Uitgaan van mogelijkheden

BCN Daltonlaan Utrecht

Heeft jouw kind of leerling zijn/haar plafond bereikt? Of geloof je dat hij/zij zich wél verder kan ontwikkelen? De Israëlische professor Reuven Feuerstein heeft als uitgangspunt de overtuiging dat elk individu veranderbaar is en in staat om zijn denkvermogen te ontwikkelen om zo een leerbaar en zelfstandiger mens te worden. Lees meer…

Stimuleren van positief gedrag

BCN Daltonlaan Utrecht

Mensen met downsyndroom vertonen vaak gedrag dat ons vaak voor uitdagingen stelt. Het is belangrijk om te realiseren dat kinderen met downsyndroom “moeilijk gedrag” blijven vertonen als er door de omgeving niet adequaat op wordt gereageerd. Hoe moet je reageren wanneer je kind met downsyndroom telkens wegrent? Wat doe je Lees meer…

Maatwerk in de klas, vanaf groep 4

BCN Daltonlaan Utrecht

Wat komt er zoal bij kijken wanneer een kind met downsyndroom doorstroomt naar groep 4 en daarna verder gaat? O.a. de onderstaande aspecten zullen deze dag de revue passeren: Het belang om wel of niet testen Hoe stel je doelen? Gebruik je de CED leerlijn of maak je afgeleide  doelen Lees meer…

Voortgezet onderwijs op vmbo/praktijkschool

Ervaring leert dat wanneer uw kind met downsyndroom richting de bovenbouw gaat u al moet gaan nadenken over een eventueel geïntegreerd vervolgtraject na de basisschool. Hierbij komt veel kijken maar het is zeker de moeite waard om u alvast te oriënteren op de eventuele mogelijkheden die er zijn. Op dit Lees meer…

Seksualiteit

BCN Daltonlaan Utrecht

Als ouder en professional wilt u uw kind of leerling zo goed mogelijk opvoeden. Daar hoort seksuele voorlichting en opvoeding ook bij. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, maakt u uw kind weerbaarder. Maar wat als u het zelf lastig vindt om dit thema te bespreken? Of als u niet zo Lees meer…

De jonge kleuter met downsyndroom

BCN Daltonlaan Utrecht

De centrale vraag op de studiedag van de jonge kleuter op vrijdag 25 september is hoe de kleuter met downsyndroom zo veel mogelijk tot volledige ontplooiing kan komen op de basisschool en welke taken hierin zijn weggelegd voor ouders, leerkrachten en begeleiding. Een uiterst zinvolle en leerzame dag voor een Lees meer…

Early Intervention

BCN Daltonlaan Utrecht

Kinderen met downsyndroom ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen dat is nu eenmaal een feit. In Kleine Stapjes is de normale ontwikkeling van kinderen opgedeeld in heel kleine tussenstapjes. Aan de hand van een lijst met deze tussenstapjes kun je precies bepalen wat je kind op dit moment al kan Lees meer…