Onderwijs aan kinderen met downsyndroom

BCN Daltonlaan Utrecht

Op vrijdag 18 september vindt de aftrap van het studiedagenprogramma van de Down Academy plaats met de dag over “ins & outs” rondom onderwijs aan kinderen met downsyndroom door Gert de Graaf onderwijsmedewerker van de SDS, en Regina Lamberts directeur van de SDS. Gert de Graaf houdt zich al decennialang Lees meer…

De jonge kleuter met downsyndroom

BCN Daltonlaan Utrecht

De centrale vraag op de studiedag van de jonge kleuter op vrijdag 25 september is hoe de kleuter met downsyndroom zo veel mogelijk tot volledige ontplooiing kan komen op de basisschool en welke taken hierin zijn weggelegd voor ouders, leerkrachten en begeleiding. Een uiterst zinvolle en leerzame dag voor een Lees meer…

Echt meedoen in de onderbouw: op naar groep 3

BCN Daltonlaan Utrecht

Direct na de herfstvakantie vindt op vrijdag 30 oktober de studiedag “meedoen in de onderbouw, op naar groep 3” plaats.  Naast een inleiding o.a. over het specifieke ontwikkelingsprofiel van leerlingen met downsyndroom en de daaruit voortvloeiende kenmerkende leerstijl door Regina Lamberts en Hilde de Haan, zal een afvaardiging van Huppetee  Lees meer…

Wet en regelgeving in het onderwijs

BCN Daltonlaan Utrecht

Wet en regelgeving rondom onderwijs aan kinderen met downsyndroom en alle mogelijkheden die het inzetten van PGB met zich mee brengt op school maar ook daarbuiten. Een unieke studiedag  De ervaring van de afgelopen SDS/VIM studiedagen leert dat veel mensen niet duidelijk weten welke ondersteuning ingezet kan worden op school, buitenschoolse Lees meer…

(Voortgezet) Speciaal onderwijs

Hoewel in ons land op dit moment zo’n 55 % van de leerlingen met downsyndroom start op de reguliere basisschool wordt gedurende dit traject een groot aantal vroegtijdig doorverwezen naar het (V)SO. Een enkeling daargelaten volgt uiteindelijk vrijwel iedereen voortgezet onderwijs op het VSO. Wetenschappelijk onderzoek vanuit zowel binnen-als buitenland Lees meer…

Uitgaan van mogelijkheden

Heeft jouw kind of leerling zijn/haar plafond bereikt? Of geloof je dat hij/zij zich wél verder kan ontwikkelen? De Israëlische professor Reuven Feuerstein heeft als uitgangspunt de overtuiging dat elk individu veranderbaar is en in staat om zijn denkvermogen te ontwikkelen om zo een leerbaar en zelfstandiger mens te worden. Lees meer…