Stimuleren van positief gedrag

! In verband met Covid-19 is dit een online training ! Mensen met downsyndroom vertonen vaak gedrag dat ons vaak voor uitdagingen stelt. Het is belangrijk om te realiseren dat kinderen met downsyndroom “moeilijk gedrag” blijven vertonen als er door de omgeving niet adequaat op wordt gereageerd. Hoe moet je Lees meer…

Maatwerk in de klas, vanaf groep 4

! In verband met Covid-19 is dit een online training ! Wat komt er zoal bij kijken wanneer een kind met downsyndroom doorstroomt naar groep 4 en daarna verder gaat? O.a. de onderstaande aspecten zullen deze dag de revue passeren: Het belang om wel of niet testen Hoe stel je Lees meer…

Voortgezet onderwijs op vmbo/praktijkschool

! In verband met Covid-19 is dit een online training ! Ervaring leert dat wanneer uw kind met downsyndroom richting de bovenbouw gaat u al moet gaan nadenken over een eventueel geïntegreerd vervolgtraject na de basisschool. Hierbij komt veel kijken maar het is zeker de moeite waard om u alvast Lees meer…

Seksualiteit

BCN Daltonlaan Utrecht

Als ouder en professional wilt u uw kind of leerling zo goed mogelijk opvoeden. Daar hoort seksuele voorlichting en opvoeding ook bij. Door seksualiteit bespreekbaar te maken, maakt u uw kind weerbaarder. Maar wat als u het zelf lastig vindt om dit thema te bespreken? Of als u niet zo Lees meer…

De jonge kleuter met downsyndroom

BCN Daltonlaan Utrecht

De centrale vraag op de studiedag van de jonge kleuter op vrijdag 25 september is hoe de kleuter met downsyndroom zo veel mogelijk tot volledige ontplooiing kan komen op de basisschool en welke taken hierin zijn weggelegd voor ouders, leerkrachten en begeleiding. Een uiterst zinvolle en leerzame dag voor een Lees meer…

Early Intervention

BCN Daltonlaan Utrecht

Kinderen met downsyndroom ontwikkelen zich langzamer dan andere kinderen dat is nu eenmaal een feit. In Kleine Stapjes is de normale ontwikkeling van kinderen opgedeeld in heel kleine tussenstapjes. Aan de hand van een lijst met deze tussenstapjes kun je precies bepalen wat je kind op dit moment al kan Lees meer…

Een kind met downsyndroom in de klas

BCN Daltonlaan Utrecht

Deze dag is bedoeld voor iedereen die in het schooljaar 2020-2021 een kind met downsyndroom in de klas krijgt en niet tot nauwelijks ervaring heeft met downsyndroom. Aan de hand van de aangemelde deelnemers zal het programma in april/mei vormgegeven worden zodat we kunnen aansluiten bij de specifieke vragen van Lees meer…