Stimuleren van positief gedrag; ja dat kan!

Mensen met downsyndroom vertonen vaak gedrag dat ons vaak voor uitdagingen stelt. Het is belangrijk om te realiseren dat kinderen met downsyndroom “moeilijk gedrag” blijven vertonen als er door de omgeving niet adequaat op wordt gereageerd. Hoe moet je reageren wanneer je kind met downsyndroom telkens wegrent? Wat doe je Lees meer…

Uitgaan van mogelijkheden – de Verdieping

Eind november waren de deelnemers van de cursus rondom mediërend leren er merendeels van overtuigd dat een tweede dag rondom dit onderwerp voor meer verdieping en handvatten zou zorgen. Klazien Steen en Saskia Ruven hebben aangegeven dat zij een “verdiepende dag” willen geven voor allen die op 27 november 2020 Lees meer…

Een kind met downsyndroom in de klas

BCN Daltonlaan Utrecht

Deze dag is bedoeld voor iedereen die in het schooljaar 2020-2021 een kind met downsyndroom in de klas krijgt en niet tot nauwelijks ervaring heeft met downsyndroom. Aan de hand van de aangemelde deelnemers zal het programma in april/mei vormgegeven worden zodat we kunnen aansluiten bij de specifieke vragen van Lees meer…